Zinātniski pētniecisko darbu konkurss „Atkritumu apsaimniekošana Rīgā”

 Konkursā ir aicināti piedalīties Rīgas vispārizglītojošo skolu 9-12 klašu skolēni.

 Konkursa izsludināšana un pieteikšanās kārtība notiks interneta vidē - vortālā www.atkritumi.lv, tādejādi popularizējot skolu jauniešu vidū un plašākai sabiedrībai vortālu www.atkritumi.lv par dažādu atkritumu veidu pieņemšanas un nodošanas iespējām Rīgā. Zinātniski pētnieciskais darbs ir jāizstrādā un jāiesniedz līdz š.g. 12. decembrim uz vortāla www.atkritumi.lv kontakta e-pasta adresi  info@atkritumi.lv.

 Konkursa mērķis ir pievērst Rīgas vispārizglītojošo skolu jauniešu uzmanību sadzīves atkritumu samazinošo procesu pašreizējiem jautājumiem, aktualizējot atkritumu šķirošanas un nodošanas iespējas, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas problēmas un trūkumus Rīgas pilsētā, sniedzot iespēju jauniešiem pašiem meklēt un piedāvāt risinājumus un uzlabojumus atkritumu samazinošo procesu attīstības sekmēšanai savā pilsētā – Rīgā.

 Konkursa īstenošanu finansiāli atbalsta SIA "Zaļā josta" un Rīgas Vides aizsardzības fonds.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems vērtīgas balvas par ko parūpēsies konkursa rīkotājs biedrība "Latvijas Zaļā Josta"

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa