„Zaļās jostas” izglītojošās uzlīmes uz dalīto atkritumu konteineriem

   

"Zaļā josta” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju uzņēmumu SIA “Vides pakalpojumu grupa" izgatavoja informatīvi izglītojošas uzlīmes, kas paredzētas dalīto atkritumu konteineriem – PAPĪRAM un PET pudelēm. Projekta mērķis ir ar izglītojošu uzlīmju palīdzību informēt, izglītot sabiedrību ko drīkst attiecīgajos konteineros izmest un ko nedrīkst, tādējādi veicinot sabiedrības izglītošanu dalīto atkritumu šķirošanā.

SIA “Vides pakalpojumu grupa" ir SIA "Zaļā josta” sadarbības partneris, kas specializējas atkritumu apsaimniekošanā un teritoriju sakopšanā Rīgas pilsētā, Rīgas rajonā, kā arī vienā no Latvijas reģiona pilsētām un rajonā - Balvos. Kā viena no darbības nozarēm SIA “Vides pakalpojumu grupa"

ir arī dalīto atkritumu savākšana un transportēšana.

Uzlīmes lejupielādēšanai: