“Zaļā josta” sveic Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas

 

 

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

(L.Vāczemnieks)

“Zaļā josta” sirsnīgi sveic Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas lielajā – 40. gadadienā un izsaka sirsnīgu paldies par sadarbību un Latvijas Dabas skaistuma saglabāšanu atklāšanu lieliem un maziem.

Zaļās jostas kolektīvs