„Zaļā josta” pulcē skolotājus seminārā par praktiskiem risinājumiem atkritumu samazināšanā.

„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana” un Jelgavas reģionālo Pieaugušo centra Skolu atbalsta nodaļu šī gada nogalē organizēja semināru „Praktiskie risinājumi atkritumu samazināšanā un dabas resursu taupīšanā skolās” bioloģijas, ķīmijas un dabas zinību skolotājiem no Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada.

Semināru vadīja Zaļās jostas pārstāvji – Biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja V. Vilciņa un projektu direktore I. Fīlipa.

Semināra mērķis bija paplašināt skolotāju redzeslauku un zināšanas vides aizsardzības jomā, proti, par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību un attīstību Latvijā, darbības principiem un kā samazināt atkritumu apjomu praktiskā darbībā skolās, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Semināra dalībniekiem tika papildinātas zināšanas par atkritumiem, to ietekmi uz vidi un veselību, kā ar par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā. Skolotāji tika iepazīstināti ar normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu apsaimniekošanu valstī un pašvaldībās, proti, šī gada nogalē pieņemto likumu jaunajā redakcijā „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, „Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006-2012. gadam” un reģionāliem atkritumu apsaimniekošanas plāniem, un pašvaldību saistošiem noteikumiem. Liela uzmanība tika pievērsta praktisko atkritumu šķirošanai savā pilsētā vai novadā, kā arī par atkritumu sistēmā iesaistīto pušu – atkritumu radītāja, pašvaldības pienākumiem un atbildību. Seminārā tika stāstīts arī par sašķiroto atkritumu – otrreizējo izejvielu pārstrādi un praktiskiem risinājumiem atkritumu samazināšanā un dabas resursu taupīšanā skolās.

Seminārā skolotāji tika iepazīstināti ar Zaļās jostas informatīvi izglītojošiem palīgmateriāliem vides izglītībai skolās un to pieejamību, tādejādi sekmējot vides izglītības nostiprināšanu skolās un tālāko to attīstību. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Zaļās jostas rīkotajiem konkursiem teorētisko zināšanu nostiprināšanai praktiskā darbībā. Semināra gaitā tika sniegts neliels ieskats par Zaļās jostas izveidoto vortālu www.atkritumi.lv, kurā var atrast gan noderīgu skaidrojošo informāciju par visiem atkritumu veidiem, to ieguvi, pārstrādi un šķirošanas iespējām savā dzīves vietā, kā arī atrast sev visērtāk pieejamo speciālo dalīto atkritumu konteineru atrašanās vietu vai arī dažādu dalīto atkritumu veidu pieņemšanas punktus.

Skolotāji izrādīja īpašu interesi par atkritumu šķirošanu skolās, ekskursiju rīkošanu uz pārstrādes rūpnīcām Latvijā un skolas dalību Zaļās jostas rīkotajos projektos, proti, makulatūras un bateriju vākšanas konkursos, kas noris šī mācību gada ietvaros. Skolotāji pauda gandarījumu par iespēju iegādāties un izmantot Zaļās jostas izdotos informatīvi izglītojošos palīgmateriālus mācību priekšmetu apguvē ikdienas darbā.

Skolām ir būtiska loma atkrituma daudzuma samazināšanā. Ar skolotāju uzņēmību un iniciatīvu bērnu un jaunieši iesaiste praktiskā darbībā, nodrošina labāku sapratni nepieciešamībai šķirot atkritumus un rūpēties par apkārtējo vidi.

2010. gada 14. decembris

Prezentācija : Zaļās jostas aktivitātes vides izglītībā
Prezentācija : Atkritumi - to ietekme uz vidi un cilvēku veselību

Informāciju sagatavoja: Ilze Fīlipa, „Zaļā josta” pārstāve, tel: 67808112; 27099097