Zaļā josta izsludina konkursu „ Caur izpratni-aktīvai rīcībai” (2011/2012)

Biedrība „ Latvijas Zaļā Josta”  izsludina pieteikšanos jaunam konkursam „ Caur izpratni – aktīvai rīcībai”, kas finansēts,  pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa  „ Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”, finansējumam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un resursus mācību iestādē un mājās, iesaistot izglītības iestāžu audzēkņus videi draudzīgas izpratnes veidošanā un aktīvā rīcībā.

Vairāk par konkursu un tā gaitu, uzdevumiem un ieguvumiem Zaļās jostas mājas lapā www.lzj.lv  konkursa nolikumā un metodiskajā materiālā.

Pieteikšanās konkursam  līdz 2011.gada 15.oktobrim, sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu  konkurss@zalajosta.lv .

Konkursa dalībnieki: vispārizglītojošos mācību iestāžu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi.

Konkursa norises laiks:  no 2011 gada 25.septembra līdz 2012.gada 31.martam

Sīkāka informācija: www.lzj.lv, konkurss@zalajosta.lv

Velga Vilciņa  tālr. 67808320, mob. tel: 29525682

Nolikums

Pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1)

Energoaudits (Pielikums Nr.2)

Ūdens audits (Pielikums Nr.3)

Atkritumu audits (Pielikums Nr.4)

Metodiskais materiāls-vadlīnijas (Pielikums Nr.5)