„Zaļā josta” aicina uz atklātu diskusiju „Zaļais redzējums – Rīga Eiropas Zaļā galvaspilsēta”

„Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas Vides zinātnes studentu apvienību un Rīgas Domes atbalstu organizē atklātu diskusiju „Zaļais redzējums – Rīga Eiropas Zaļā galvaspilsēta”, kas notiks š.g. 14.aprīlī plkst. 12.00 Rīgas Domē, Rātslaukumā 1, 508. zālē.

Diskusijas mērķis ir izvērtēt Rīgas esošās situācijas atbilstību ilgtspējīgas pilsētvides attīstības kritērijiem, izkristalizētu vīziju, kāds ceļš ejams, lai Rīga kļūtu par vienu no skaistākām, videi draudzīgākām un zaļākām pilsētām Eiropā, kā arī veicināt Rīgas pilsētu iegūt Eiropas Zaļās galvaspilsētas nosaukumu.

Jau 2006.gada 11. janvārī Eiropas Komisija pieņēma Pilsētvides tematisko stratēģiju, apņemoties atbalstīt Eiropas pilsētas un mudināt tās pieņemt integrētāku pieeju pilsētu pārvaldei, lai pilsētas veidotos par veselīgāku un labāku dzīvojamo vidi un mazinātos to kaitīgā ietekme uz apkārtējo vidi tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti mūsu un nākamajām paaudzēm, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību.

Sākot ar 2010. gadu visās Eiropas pilsētās katru gadu tiek izsludināts konkurss par Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu, lai veicinātu pilsētas izvirzīt vērienīgus mērķus turpmākai vides uzlabošanai un ilgtspējīgai attīstībai, veicinātu labākās prakses un pieredzes izplatību starp pilsētām.

Pirmās Eiropas zaļās galvaspilsētas statusu ieguvušas Stokholma, 2010. gadā, bet 2011 gadā Hamburga. Rīgai ir visas iespējas pieteikties šai nominācijai uz 2014. gadu, kad kļūsim arī par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Tad varēsim būt divtik gandarīti un lepni, ka Rīga piedāvā ne tikai daudzveidīgu kultūras programmu, bet ir arī pilsēta, kas ievēro augstus vides aizsardzības standartus, realizē pasākumus, kas nodrošina un uzlabo ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Papildus informācija:

Ilze Fīlipa 27099097

E-pasts: ilze.filipa@zalajosta.lv