Vides izglītības materiāli

Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

Pasaules dabas resursu pašreizējā ekspluatācija nav ilgtspējīga. Sabiedrības labklājības pilnveidošana ir jāveido saskaņā ar vides saglabāšanu un aizsardzību. Jaunā vides paradigma atspoguļo patērētāju sabiedrības izraisītās vides degradācijas un klimata pārmaiņu negatīvās sekas mūsdienu pasaulē un aicina stiprināt zinātnes un izglītības sfēru, valsts pārvaldes, akadēmiskā, privātā un sabiedrības sektoru sadarbību ilgtspējīgās attīstības veicināšanā kā vietējā tā arī globālajā līmenī.

*  *  *

Biedrība "Latvijas Zaļā Josta" ir izstrādājusi un izdevusi vairākas informatīvi izglītojošas grāmatas, kas sniedz ieskatu problēmās un risinājumos, kas saistītas ar cilvēku radīto sadzīves atkritumu ietekmi uz pašu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti. Tās uzdod jautājumus un atbild uz tiem, tās ļauj labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.

Izglītības materiālus bez maksas var iegūt mūsu birojā Mūkusalas ielā 42a , Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruņiem 67808321 un  67808320,  mob. 27042534. Darba laiks darba dienās no 8:30 – 17:00. 

 

GRAMATAS, BUKLETI, DARBA BURTNĪCAS

Vides izglītības buklets "Uzzini, izvēlies, piedalies!"

Brouchure "Learn, choose, participate!"

Vides izglītības buklets “Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule”

Metodisks materiāls skolotājiem par enerģijas, ūdens resursu un atkritumu efektīvas izmantošanas un apsaimniekošanas novērtējumu

Vides izglītības buklets "Biodegradējamie & kompostējamie biopolimēri"

Vides izglītības grāmata pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem "Draudzēsimies!"

Darba burtnīca grāmatai "Draudzēsimies!"

Rokasgrāmata vides izglītībā skolotājiem. Mācību līdzeklis skolotājiem vides izglītībā.

Vides izglītības buklets  "Patērē ar Prātu"

Trakas lietas par... vidi

Mācību grāmata "Cilvēks - Atkritumi - Vide"

 

VIDEO MATERIĀLI

Vides izglītības filma "Plastmasas maisiņa ceļš"

Vides izglītības filma "Papīra ceļš"  (2016)

Vides izglītības filma "Elektroiekārtu ceļš"

Vides izglītības filma "Bateriju ceļš"

Vides izglītības filma "Papīra ceļš"

Vides izglītības animācijas filma "Dāvana"

Vides izglītības animācijas filma "Saruna"

 

PLAKĀTI

Infografiks "Esi dabai draudzīgs - ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu" (1)

Infografiks "Esi dabai draudzīgs - ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu" (2)

Mācību plakāti par otrreizējās pārstrādes ciklu

Trakas lietas par... vidi

Konteineru izglītojošās uzlīmes

 

RAIDLUGA

"Kā ezis mežu izglāba"

2008.gadā, sadarbībā ar Latvijas radio tika izdota Kārļa Anitena radio pasaka bērniem "Kā ezis mežu izglāba” pēc grāmatas "Draudzēsimies” motīviem. Galvenā doma, kas izskan iestudējumā – veicināt bērnos izpratni par cilvēka un vides savstarpējo mijiedarbību, cilvēka atbildību par savas rīcības sekām, par dabas resursu taupīšanu un atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmīgumu. Lugas varoņi stāsta, kā atkārtoti izmantot dažādus materiālus, no kuriem izgatavoti ikdienā lietojamie priekšmeti , kā pareizi sašķirot lietas , kas kļuvušas nederīgas. Ar raidlugas palīdzību tās autori vēlas veicināt bērnos izpratni par to, ka viņi ir daļa no viena vesela organisma. Mācot bērniem izturēties pret dabu ar cieņu , raidlugas autori vēlas radīt bērnos apziņu, ka cilvēks no dabas var ņemt tikai tik, lai tas nekaitētu pēc tam pašiem. Raidluga iespiesta CD formātā. Ja vēlaties radio pasaku noklausīties, lūdzu, klikšķiniet šeit.(radio pasaku var atvērt ar VLC media,16.0 MB)

 

INTERNETA VORTĀLS PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU

www.atkritumi.lv

  • Informatīvā vortāla sadaļas dod iespēju apmeklētājiem uzzināt  vairāk par katra atkrituma veida sastāvu, ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. 
  •  Iespēja iegūt informācija par atkritumu apsaimniekošanas regulējošiem normatīviem dokumentiem, pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāju  un iedzīvotāju  pienākumiem un tiesībām, sistēmas  struktūru attiecīgajā reģionā.
  • Sadaļa "Atkritumu birža"aicina kā fiziskās, tā juridiskās personas nevajadzīgās, bet citiem vēl noderīgas lietas, ražošanas vai celtniecības atkritumus, kā arī kompostu u.c. otrreizējās izejvielas piedāvāt citiem, kuri var tām atrast pielietojumu vai pārstrādāt.

 

DATORSPĒLE PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU

Robis pasaules glābējs

Izveidota 2008.gadā projekta "Iedzīvotāju informatīvā vortāla par dalīto atkritumu nodošanas iespējām Rīgā www.atkritumi.lv izglītojošās bāzes attīstīšana" ietvaros, pateicoties SIA "Zaļā josta" un Rīgas Domes Vides aizsardzības fonda  finansiālam atbalstam.

Datorspēle par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu uzrunā auditoriju ne tikai izglītojot intelektuālā līmenī, bet sniedz arī emocionālu mudinājumu šķirot atkritumus. Datorspēle par atkritumu šķirošanu nodrošina gan vizuālu, gan audiālu komunikāciju un atstāj emocionālu iespaidu.