Vides izglītības buklets "Uzzini, izvēlies, piedalies!"

Uzzini, izvēlies, piedalies!

Buklets sniedz ieskatu par atkritumu nodarīto kaitējumu mums un videi, ja tos izmetam dabā vai sadedzinām nepiemērotos apstākļos, par pārstrādei derīgiem atkritumiem un to pārstrādi Latvijā. Sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošiem dokumentiem, par dalīto atkritumu vākšanas sistēmu reģionos. Pašvaldību pienākumiem un atbildību organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumiem un atbildību iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

Bukletu iespējams lejupielādēt latviešu valodā ŠEIT, kā arī pieejams ikvienam interesentam Rīgā, Mūkusalas ielā 41b-211, biedrības "Latvijas Zaļā Josta" biroja telpās, darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 67808112