Sveicam Bateriju vākšanas konkursa uzvarētājus!

Esam gandarīti par paveikto! Ar šādiem vārdiem mūs sagaidīja skolas, kuras tika sveiktas kā labākās ikgadējā skolu konkursā „Bateriju vākšanas konkurss”.

Konkursa mērķis bija pilnveidot sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu – bateriju kaitīgumu videi un cilvēku veselībai, motivējot Latvijas skolu jauniešus nodot baterijas tālākai pārstrādei, tādējādi novēršot turpmāku vides piesārņošanu ar videi kaitīgām vielām.

Šogad konkursā piedalījās 129 izglītības iestādes no visas Latvijas, kopā savācot 9,160 tonnu izlietotās baterijas, kas ir par vienu tonnu vairāk, nekā iepriekšējā konkursā, tālāk tās tika nogādātas uz A/S „BAO” elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes uzņēmumu Tumes ITP centru, no kurienes tās ceļos uz pārstrādes rūpnīcu Vācijā.

Mācību gadam noslēdzoties, „Zaļā josta” viesojās Liepājas Katoļu pamatskolā, kura ieguva godpilno 1. vietu ar rekordlielu savākto izlietoto bateriju daudzumu - 1138,8 kg, Daugmales pamatskolā, kura ierindojās 2. vietā savācot 272,7 kg izlietoto bateriju, kā arī Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā, kura savāca 639 kg izlietoto bateriju un Brocēnu novada Gaiķu pamatskolā ar savākto bateriju daudzumu 181,11 kg. Abas skolas - Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola un Gaiķu pamatskola dalīja 3. vietu, jo savākto bateriju daudzums uz vienu skolēnu bija ļoti līdzīgs. Lai noteiktu labākās skolas, tika ņemts vērā savākto bateriju daudzums uz vienu skolēnu.

Neraugoties uz to, ka šogad konkursā no Liepājas piedalījās 6 izglītības iestādes (tā bija viena no aktīvākajām pilsētām), uzvaru konkursā ieguva Liepājas Katoļu pamatskola, kura izlietoto bateriju konkursā piedalījās pirmo reizi, savācot 1138,8 kg izlietotās baterijas. Liepājas Katoļu pamatskolā aktīvākie bija 4. klases skolēni un viņu skolotāja Ludmila Šlisere. Piesaistīti tika vecāki, draugi, radi un tikai kopējiem spēkiem izdevies savākt tik lielu izlietoto bateriju apjomu. Kā minēja skolas direktore Iveta Kalniņa patiesībā esot bijuši ļoti pārsteigti un neesot domājuši, ka izdosies savākt tik daudz izlietoto bateriju. Tās no malu malām esot nestas un vestas uz skolu, un izlietoto bateriju kastītes esot pildījušās ātrāk nekā domāts. Arī pēc konkursa norises bateriju kastītes pildās. Liepājas Katoļu pamatskola sauc sevi par zaļi domājošu skolu, jo bez šīs akcijas iesaistījusies arī citos vidi saudzējošos pasākumos - makulatūras vākšanā, koku stādīšanā u.c.

Visaktīvākie bateriju vācēji Daugmales pamatskolā šogad bija paši mazākie -1. klase. Kā pastāstīja skolotāja, Daugmales pamatskola šogad 2. vietu izcīnīja, aktīvi un mērķtiecīgi vācot izlietotās baterijas, jo tās esot sākuši vākt jau aizvadītajā vasarā. Jāmin, ka Daugmales pamatskola pagājušajā gadā bateriju savākšanas konkursā izcīnīja 3. vietu. Uz jautājumu, kā izdevās savākt tik daudz bateriju, skolotāja atbildēja, ka liels atbalsts esot bijis no vecākiem, kuri aktīvi piedalījušies izlietoto bateriju vākšanā. Aktīvākie skolēni pat centušies katru dienu atnest vienu bateriju, lai papildinātu kopējo bateriju daudzumu. Skolas direktors Andris Ceļmalnieks piebilda, ka šis esot ļoti motivējošs konkurss, kurš māca šķirot baterijas ne tikai bērnus, bet arī viņu vecākus, draugus un kaimiņus. Arī tad, kad nenorit bateriju konkurss, bateriju kastītes skolā nestāvot tukšas.

3. vietu ieguva Brocēnu novada Gaiķu pamatskola, kura izlietoto bateriju vākšanas konkursā piedalījās pirmo reizi. Skolotāja Skaidrīte Alksne pastāstīja, ka tika iesaistīts viss Gaiķu pagasts - skola parūpējusies par raksta ievietošanu vietējā laikrakstā, kur tika informēts par bateriju kaitīgumu un nepieciešamību tās mest speciālos izlietoto bateriju konteineros. Motivācija vākt baterijas bija arī iegūstamā balva – basketbola bumbas, rāpšanās virve un volejbola tīkls, kas Gaiķu pamatskolai esot bijis ļoti vajadzīgs, kā arī bateriju vākšanas gaitā neesot aizmirsts, kādu ieguldījumu rada tīras vides veidošanā katra atnestā izlietotā baterija. Izlietotās baterijas tiek nestas vēl joprojām – process turpinās.

Pagājušā gada konkursa uzvarētāja - Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola - šogad ieguva 3. vietu, savācot 639 kg baterijas. Kā pastāstīja skolotāja Inga Jurciņa, arī viņu bateriju vākšanas noslēpums esot tas, ka bateriju vākšanā iesaistījās visa skola. Skolai bija liela motivācija piedalīties konkursā, jo skola mērķē uz Eko skolas godu un drīzumā cer saņemt šo titulu. Skola bija entuziasma pilna arī turpmāk piedalīties šāda veida pasākumos.

Savukārt skolu pārstāvji atzina, ka skolēniem bateriju šķirošana kļūst par ikdienas ieradumu, ka skolēni ne tikai paši aktīvi iesaistījušies izlietoto bateriju vākšanā, bet iesaista arī savus vecākus, draugus un kaimiņus.

„Zaļā josta” izsaka sirsnīgu paldies visām skolām, kas piedalījās konkursā, parādot, ka tām rūp Latvijas vide un tās iesaistās tīras Latvijas saglabāšanā un dabas resursu taupīšanā. Izlietoto bateriju vākšana veicina teorētisko zināšanu nostiprināšanu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot skolēnos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.

Paldies konkursa „Bateriju vākšanas konkurss” atbalstītājiem A/S „BAO” un SIA „Latvijas Elektrotehnikas apsaimniekošana”!

Dzīvojam zaļi, rīkojamies zaļi tīrai Latvijai!

Papildus informācija:
Tel: 67808112            
Mob.tel: 27099097
E-pasts: info@baterijas.lv
www.zalajosta.lv
www.lzj.lv