Skolēni savāc un nodod pārstrādei vairāk kā 8 tonnas bateriju

Ir noslēgusies biedrības „Latvijas Zaļā Josta” konkursa „Ko tu zini par baterijām un ko tu vari darīt, lai novērstu to kaitīgo ietekmi uz vidi” pēdējā aktivitāte „Izlietoto bateriju vākšanas sacensības”, kas tika izsludināta 2008.gada nogalē un norisinājās līdz pat šī gada 15.martam sadarbībā ar SIA "Zaļā josta", A/S „BAO” un Izglītības satura un eksaminācijas centru, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālam atbalstam.

Mūsdienās dažāda veida baterijas un akumulatori kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu mūsu sadzīvē kā elektroenerģijas avoti, lai darbinātu dažādas ierīces un iekārtas. Bet bateriju ražošanā tiek izmantotas dažādas kaitīgas ķīmiskas vielas kā, piem., kadmijs, niķelis, cinks, svins, sudrabs u.c. Ja izlietotās baterijas netiek atsevišķi savāktas un nodotas drošai pārstrādei, tad šīs vielas, nonākot apkārtējā vidē, var to piesārņot un apdraudēt arī cilvēka veselību.

Pēc aptuveniem aprēķiniem ik gadu Latvijā ieved apmēram 500 tonnas bateriju. Lai nepieļautu bateriju nokļūšanu kopējā atkritumu plūsmā, nepieciešams to savākšanas procesos iesaistīt pēc iespējas vairāk tiešos lietotājus – iedzīvotājus.

Viena no aktīvākām sabiedrības grupām ir skolēni, kuri piedaloties šādās aktivitātēs ne tikai samazina videi kaitīgo preču nokļūšanu vidē, bet iegūst papildus zināšanas un izpratni par sadzīves bīstamo atkritumu, t.sk. bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, kā rezultātā skolēnos veidojas atbildības sajūta par savu rīcību jau no bērnības.

Šajā mācību gadā konkursā „Ko tu zini par baterijām un ko tu vari darīt, lai novērstu to kaitīgo ietekmi uz vidi” piedalījās 111 vispārizglītojošās skolas no dažādiem Latvijas reģioniem. Kopumā tika savāktas 8.106 tonnas bateriju, kuras tika nogādātas uz A/S „BAO” elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes uzņēmumu Tumes ITP centru. Ņemot vērā, ka viena savāktā baterija sver apmēram no 25 - 100 gramiem, tad skaitliskā ziņā tas varētu būt apmēram 340452 baterijas, kuras nenonāks apkārtējā vidē, jo tiks pārstrādātas.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti, dalot skolas savākto kopējo bateriju skaitu uz skolēnu skaitu skolā. Konkursa uzvarētāji, kas par centību saņem vērtīgu un izglītojošu balvu - braucienu uz Tumes ITP centru, lai iepazītos ar bateriju un citu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes procesu, kā arī Līvu Akvaparka apmeklējumu, ir:

I vieta: Smiltenes Trīs pakalna pamatskola – 2,83 kg bateriju uz vienu skolēnu, kopā savācot 788 kg.

II vieta: Olaines pagasta sākumskola - 2.48 kg bateriju uz skolēnu, kopā savācot 250.4 kg.

III vieta: Daugmales pamatskola - 2.33 kg bateriju uz skolēnu, kopā savācot 195.7 kg.

Ļoti aktīvi bija arī Šķēdes sākumskolas skolēni, kura savāca 2.19 kg bateriju uz vienu skolēnu, kopumā savācot 111.70 kg. 

Atzinību par aktīvu dalību konkursā izcīnīja Ventspils 2.vidusskola un Rīgas 93.vidusskola, kas savāca rekordlielu bateriju skaitu - attiecīgi 656 kg un 568.5 kg.

Konkursa izsludināšana un pieteikšanās kārtība notika interneta vidē - vortālā www.baterijas.lv

Detalizētāki konkursa rezultāti ir apskatāmi www.baterijas.lv  publiskajā sadaļā Konkurss – bateriju vākšanas sacensību dalībnieki.

Biedrība „Latvijas Zaļā Josta” izsaka sirsnīgu pateicību visiem konkursa dalībniekiem par aktivitāti un vēlmi redzēt savu Latviju tīru un sakoptu - kā rakstīja viens no konkursa dalībniekiem: „Lūdzu, Latvija, - mūsu dāvana tev: Latvijas gaiss un zeme – tīra no baterijām, veselāki Latvijas iedzīvotāji.”

Sirsnīgi pateicamies arī visiem mūsu atbalstītājiem A/S „BAO”, SIA „Zaļā josta” un Līvu Akvaparkam.

07.04.2009.

Informāciju sagatavoja: Velga Vilciņa, biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja