Rokasgrāmata vides izglītībā skolotājiem

 

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem Vides mācības apguvē, ka arī ieinteresētu ikvienu Latvijas jauno pilsoni rūpīgāk un ar lielāku izpratni izturēties pret apkārtējo vidi, tapusi "Rokasgrāmata vides izglītībā" skolotājiem. "Rokasgrāmata vides izglītībā" ir domāta ikvienam skolotājam, kuru interesē vides izglītības jautājumi un metodika, kā tos labāk pasniegt skolēniem. Grāmatas 2006.gada nogalē tika izplatītas visās Latvijas skolās, tāpat arī katrā novadā tika rīkoti grāmatas atvēršanas svētki un semināri, kurā autores stāstīja par grāmatas praktisko lietojamību un demonstrēja tajā apskatītos uzdevumus.

Kā atzīst grāmatas autores, skolotājas Marija Grīnberga un Ligita Ridūze, Vides izglītība ir samērā jauna sadaļa mūsu valsts izglītības saturā. Mums tajā nav tik senu tradīciju un pieredzes, kā, piemēram, Ziemeļvalstīs. Izvērtējot vides izglītību Latvijā, jāsecina, ka tajā ir daudz "balto plankumu", pirmkārt, nav skaidras koncepcijas, kā šis priekšmets būtu apgūstams, kāda loma tajā ir atsevišķiem mācību priekšmetiem, nav arī izstrādāta saistība starp dažādiem izglītības posmiem. Patiesībā Vides mācības apguve lielā mērā atkarīga no katra konkrētā pedagoga ieinteresētības un zināšanām, kā arī pieejamiem materiāliem. Tieši šī iemesla dēļ tapusi "Rokasgrāmata vides izglītībā" skolotājiem. Izdevums veidots, balstoties uz autoru 12 gadu darba pieredzi vides izglītībā un 5 gadu pieredzi, iesaistoties atkritumu apsaimniekošanas projektos. Abas grāmatas autores ir darbojušās gan kā vietējo, gan starptautisko projektu koordinatores. Grāmatas rakstīšanas procesā daudz izmantota Ziemeļvalstu izglītības un vides organizāciju pieredze, kā arī idejas no dažādiem Eiropas vides izglītības semināriem un konferencēm.

Tomēr grāmata ir tikai viens no zināšanu apgūšanas priekšnoteikumiem, jo jāmāk prast to pielietot praksē. Jaunās grāmatas atvēršanas svētki tika rīkoti ne tikai Rīgas skolotājiem, bet arī reģionos: 2006.gada 26. septembrī Valmierā, 28.septembrī Daugavpilī, 3.oktobrī Jelgavā un 5.oktobrī Liepājā. Ikvienā vietā grāmatas autores Marija Grīnberga un Ligita Ridūze stāstīja par grāmatu, kā arī rādīja praktiskus piemērus, kā informēt bērnus par vides jautājumiem un atvieglot tiem vielas apguvi. Tāpat seminārā piedalījās Pasaules Dabas fonda pārstāvis ar lekciju par vides problemātikas aktualitātēm. Semināra laikā skolotāji saņēma jauno grāmatu, kā arī plakātus, kuros attēlots dabas resursu cikli (papīrs, plastmasa, dzelzs).