Noslēdzies seminārs ”Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”

Šā gada 7.decembrī Rēzeknes pilsētas domē notika seminārs ”Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”, kuru organizēja „Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, piedaloties Vides Ministrijas pārstāvjiem. Apmeklēt semināru tika aicināti Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību deputāti un darbinieki, namu pārvaldnieki un māju vecākie, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekotāji.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar atkritumu kaitīgo ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ja tie netiek apsaimniekoti atbilstoši likuma prasībām. Informēti par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībau Latvijā, lai izveidotu ilgtspējīgu atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstību, tādējādi veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu – lektore Velga Vilciņa biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja.

Savukārt Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Armands Nikolajevs klātesošos iepazīstināja ar jauno likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, kurš stājās spēkā 2010. gada 18. novembrī, tā ietekmi uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izpildi.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā raksturoja Ilze Doniņa Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta piesārņojuma novēršanas un atkritumu nodaļas vecākā referente, atzīmējot, ka darāmā vēl ir ļoti daudz, ka ne viss plānotais ir sasniegts, tai skaitā no 7 novadiem 3 novados nav izstrādāti pašvaldību saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu savā pašvaldībā.

Par finanšu līdzekļu pieejamību projektu īstenošanai pašvaldībām, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem pastāstīja Tatjana Alekse VIDM Investīcijas departamenta Investīciju stratēģijas nodaļas vecākā referente informējot, ka Kohēzijas fonda apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība” no Austrumlatgales nav saņemts neviens pieteikums.

Semināra dalībnieki varēja iepazīties ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas gaitu Austrumlatgales reģionā un plānotiem pasākumiem 2011. gadā, par ko informēja Aigars Metlāns SIA "Austrumlatgales Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība" valdes loceklis.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma L&T valdes loceklis Reinis Ceplis pastāstīja par problēmām, kas kavē nodrošināt efektīvu dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu reģionā.

 „Zaļā josta” izsaka lielu pateicību Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam par atsaucību semināra norisē un visiem semināra dalībniekiem par izrādīto interesi par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas t.sk. dalītas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi un attīstību Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Semināra lektoru prezentācijas ir iespējams aplūkot zemāk.