Mācību grāmata "Cilvēks - Atkritumi - Vide"

Mācību grāmata "Cilvēks - Atkritumi - Vide"

"Zaļā josta" 2004. gada nogalē uz dāvināja visām Latvijas skolām grāmatu "Cilvēks – Atkritumi – Vide" (ISBN 9984-19-662-3). Grāmatā esošā informācija ir pieejama šīs sadaļas apakšsadaļās: Ilgtspējīga attīstība, Ekoloģiskā pēda, "Siltumnīcas efekts", Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.

Ja vēlaties grāmatu lejuplādēt PDF formātā tad klikšķieniet uz zemāk esošā uzskaitījuma: