Izglītojoši, informatīvs vides izglītības buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!”

Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam, un vienmēr kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu, ja netiek apsaimniekoti atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Mēs varam izvēlēties dzīvot un rīkoties tā, lai to saudzētu.

Tā savus lasītājus uzrunā 2010. gada jūnijā  uzņēmuma „Zaļā josta” izdotais vides izglītības buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!”.

Buklets paredzēts kā izziņas materiāls ikvienam Latvijas iedzīvotājam, palīdzot izprast pašu radīto sadzīves atkritumu šķirošanas nepieciešamību un nozīmīgumu.

Buklets sniedz ieskatu par atkritumu nodarīto kaitējumu mums un videi , ja tos izmetam dabā vai sadedzinām nepiemērotos apstākļos, par pārstrādei derīgiem atkritumiem un to pārstrādi Latvijā. Sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošiem dokumentiem, par dalīto atkritumu vākšanas sistēmu reģionos. Pašvaldību pienākumiem un atbildību organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumiem un atbildību iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

Bukletu iespējams lejupielādēt šeit, kā arī pieejams ikvienam interesentam Rīgā, Mūkusalas ielā 41b-211, biedrības „Latvijas Zaļā Josta” biroja telpās, darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 67808112