Ieskats Eseju un zinātniski pētniecisko darbu konkursa rezultātos

Noslēgušies eseju un zinātniski pētniecisko darbu konkursi skolēniem „Ko tu zini par baterijām un ko tu vari darīt, lai novērstu to kaitīgo ietekmi uz vidi?”. Konkursu atbalstīja SIA "Zaļā josta", A/S „BAO”, Izglītības satura un eksaminācijas centrs un Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

Konkursa „Eseja par baterijām” dalībnieki bija 5.-8. klašu skolēni. Sākotnēji pieteicās 103 dalībnieki , bet vērtēšanai elektroniski tika atsūtīti 50 darbi.

Konkursa ‘Zinātniski pētnieciskais darbs par baterijām” dalībnieki bija vecāko klašu skolēni no 9.-12.klasēm. No 38 sākotnēji pieteiktajiem darbiem tika atsūtīti 14.

Atsūtītie darbi konkursa organizētājiem likās ļoti interesanti. Īpaši priecēja skolēnu izteiktā atziņa, ka, sagatavojot un rakstot šos darbus, ieguvuši daudz lielāku izpratni gan par bateriju lietderību, gan iespējamo kaitējumu videi. Esot nostiprinājusies motivācija gan pašiem, gan aicināt draugus un ģimeni izlietotās baterijas nogādāt savākšanas vietās, lai tās nokļūtu pārstrādē.

Diemžēl daudzi darbi neatbilda literārajiem nosacījumiem par esejas uzbūvi un stilu vai zinātniski pētnieciskā darba prasībām. Līdz ar to bija grūti izvērtēt šo darbu kvalitāti saskaņā ar konkursa nolikumā pieņemtajiem kritērijiem. Tie neieguva pietiekami daudz punktu, lai arī bija saturiski interesanti un neparastā dramaturģijā veidoti. Bija gan aizraujoši veidota pasaka, gan intriģējoša „baterijas dienasgrāmata”, gan arī saistošs dialogā veidots stāsts.

Piemēram, Katrīna Elizabete Sīle, Rīgas pilsētas pamatskolas „Harmonija” 5. klases skolniece  bija izveidojusi ļoti dzīvu baterijas Andželas dienasgrāmatu, kurā mazā meitene-baterija apraksta katras dienas izjūtas - sākot no dzimšanas brīža rūpnīcā, tad atrodoties veikalā un iepirkumu grozā, tad dažādās ierīcēs, tad garajā ceļā ar pārsteigumiem līdz pārstrādei. Jauka ir Annijas Embrekšas, Aizupes pamatskolas 8. klases skolnieces pasaka „Enerģiskā baterijas Betsija’’ par baterijas-māsiņas izjūtām un domām, esot noderīgai un iepriecinot cilvēkus.

Uzvarētāju darbos atbilstoši esejas literārajām prasībām bija gan ievada daļa, gan saistoša un tēlaina aprakstošā izpētes jeb iztirzājuma daļa un arī nobeigums ar personīgo attieksmi un vēstījumu. Arita Bērziņa, Limbažu 1. vidusskolas 6. klases skolniece, esejā paralēli tēlainajam vēstījumam par sapni, kurā Latvijas daba ir laimīga tīrā vidē, iekļāvusi arī sižetu par pamesto bateriju un apzinīgo zēnu, kurš, to atradis, nav par slinku, lai aiznestu līdz iestādei, kurā novietotas kastes lietotām baterijām. Esejā aprakstīts arī vērojums  par  savas pilsētas lielveikalu. Lai gan tur tiek pārdotas visdažādākās baterijas, tomēr nav novietots konteiners izlietotām baterijām.

Paldies skolotājiem, kuri mudināja un atbalstīja skolēnu dalību konkursā. Gribētos lūgt skolotājus palīdzēt bērniem izprast arī konkursā izvirzītos uzdevumus, mērķus un pareizo literāro vai zinātnisko ietvaru, kādā darbs jāveido. Eseju veidošanai ir savi nosacījumi, kas atšķiras no citu literāro darbu pasniegšanas veida.

Arī zinātniski pētnieciskajiem darbiem ir prasības, pēc kurām novērtē to kvalitāti. Bija darbi, kuros veikti eksperimenti un pētījumi, bet nebija sniegti to apkopojuma rezultāti. Līdz ar to saņemtais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas kritērijiem ir mazāks. Tāpat tas ir gadījumā, kad zinātniski pētnieciskajā darbā ir ļoti labs teorētiskais apraksts par baterijām, bet diemžēl nav autora individuālais izpētes darbs un secinājumi.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem par aktivitāti un vēlmi redzēt savu Latviju tīru un sakoptu. Prieks par to, ka ikviens konkursa dalībnieks ir gatavs arī praktiski ar savu rīcību demonstrēt to, ka vides sakārtošana sākas ar sevi pašu. Engures vidusskolas, 6. klases skolnieks Toms Lācis esejā aprakstot, kas ir bateriju sastāvā un secinot, cik svarīgi tās pārstrādāt, nobeigumā raksta: „Arī es jūtos atbildīgs par vidi, kurā dzīvoju, tādēļ savā ģimenē esmu uzņēmies atbildību par izlietoto bateriju nogādāšanu savākšanas vietās.” Turklāt Jelgavas 3.pamatskolas, 5 klases skolniece, Anete Balode aicina mūsu attieksmi pret vidi dot kā dāvanu, kura iepriecina pašu devēju: „Lūdzu, Latvija, mūsu dāvana tev: Latvijas gaiss un zeme – tīra no baterijām un veselāki Latvijas iedzīvotāji!”

 

Liels Paldies!

Jūsu, biedrība "Latvijas Zaļā Josta"