Filma "Elektroiekārtu ceļš"

"Elektroiekārtu ceļš"

Izglītojoša īsfilma "Elektroiekārtu ceļš" ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

Īsfilmas galvenā mērķauditorija ir vidusskolu un pamatskolu audzēkņi. "Elektroiekārtu ceļš" ir izstrādāta gan patstāvīgai elektroierīču pārstrādes procesa un nozīmes izpratnei, gan kā lielisks palīglīdzeklis vides priekšmetu apguvei skolēniem. Materiāls ir papildināts ar uzdevumiem, kas atvieglo tā pielietojumu vides izziņas nodarbībās. Filmas galvenie varoņi – ledusskapis un televizors – atklāj skatītājiem savu dzīves ciklu no ražotnes līdz veikala plauktam, tālāk pie patērētāja un pēc darbības laika beigām otrreizējās pārstrādes procesa rezultātā atdzimstot jaunā veidolā pilnīgi jaunas elektroiekārtas izskatā.

Ja vēlaties noskatīties filmu, lūdzu, klikšķiniet šei: