Filma "Bateriju ceļš"

Vides izglītības filma "Bateriju ceļš"

Filmā "Bateriju ceļš" 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.

Filmas varoņi – dabas draugs Māris Olte kopā ar bērniem - apciemo LU profesoru, kas bērniem saistošā veidā izskaidro bateriju uzbūvi un sastāvā esošo vielu ietekmi uz vidi. Pēc profesora apciemojuma bērni dodas savām acīm novērot, kā noris savākto bateriju izvešana un nogāde pārstrādei, apmeklējot AS "BAO" bīstamo atkritumu pārstrādes cehu. Tajā bērnus iepazīstina ar šokējošiem skaitļiem – tikai piektā daļa no visām Latvijā tirdzniecībā nonākušām baterijām tiek savāktas un pārstrādātas. Līdz ar to bērni dodas meklēt risinājumu – kā savākt atlikušās četras piektdaļas no visām baterijām. Filmas noslēgumā ikviens no mums tiek aicināts būt aktīvam un kopīgiem spēkiem savākt un nogādāt pārstrādei arī atlikušās baterijas, tādējādi rūpējoties par apkārtējo vidi.

Ja vēlaties noskatīties filmu, lūdzu, klikšķiniet šeit.