Biedrībai "Latvijas Zaļā josta" mainīta juridiskā un faktiskā adrese

Informējam, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu Nr. BV-16-336-ls par adrešu maiņu un Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-24/183654 Biedrībai “Latvijas Zaļā josta” ir mainījusies juridiskā un faktiskā adrese no Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004 uz Mūkusalas iela 42a, Rīga, LV-1004.