Biedrība

Mārtiņš Krūmiņš
Valdes priekšsēdētājs

tālr.: 67627516,28663535
e-pasts: martins.krumins@zalajosta.lv