Biedrība

Velga Vilciņa
Valdes priekšsēdētāja

tālr.: 67808320, 29525682
e-pasts: velga.vilcina@zalajosta.lv

   

Ilze Liepa-Balode
Projektu direktore

Tālr. 67808112, 27042534, 29154531
e-pasts: ilze.liepa@zalajosta.lv

Biedrība "Latvijas Zaļā Josta"
Reģistrācijas Nr.:40008068162
Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga LV-1004, Latvija
Tālr./ Fakss: +371 67808320
Banka: SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050001640498