Bērnu grāmata "Draudzēsimies"

Bērnu grāmata "Draudzēsimies!" radīta gan kā palīgmateriāls dabas zinību mācību priekšmetu apguvē, gan arī kā materiāls, ko izmantot audzināšanas stundās 1.- 4. klašu skolēniem. Grāmata "Draudzēsimies!" ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.

Grāmata ir veiksmīgs zināšanu un prakses apkopojums, jo tai pievienota darba burtnīca, kurā bērni var modelēt situācijas un veidot savu skatījumu par to, kas tad patiesībā rada atkritumus, kas jādara, lai to būtu mazāk? Darba burtnīcā ir dažādi aizraujoši uzdevumi un spēles: jāatmin krustvārdu mīkla, jāizgriež kartītes, uz kurām attēloti dažādi sadzīves atkritumi un tās sašķirojot, jāievieto atbilstošajos atkritumu konteineru lauciņos. Var uzzināt, kā no izlietota jogurta trauciņa izgatavot neparastu podiņu puķu stādam, bet no kurpju kārbas "kaķi”, kas pieskata dažādas sīkas sadzīves lietas, lai tās nepazustu. Ir arī citas idejas un padomi, kā it kā ārā metamas lietas pārvērst par derīgiem un interesantiem priekšmetiem.
Grāmatas autores "Latvijas Zaļās jostas” pārstāve Velga Vilciņa un Latvijas Vides fonda pārstāve Sandra Urtāne cer, ka "Draudzēsimies!" būs lielisks palīgs skolotājām, kā arī pirmskolas iestāžu audzinātājām, mācot bērnus mīlēt un cienīt dabu.
Atvēršanas svētkos piedalījās Vides ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Andris Eglājs. Viņš ieteica šādas pamācošas grāmatas izdalīt arī nacionālajiem dabas parkiem vai dāvināt pieaugušajiem, kas nesaudzīgi izturas pret vidi. Savukārt izglītības asociācijas eksperte Inta Soma uzsvēra, ka ar laiku šādām grāmatām no neformāliem mācību līdzekļiem vajadzētu kļūt par formāliem. Atvēršanas svētkos piedalījās arī a/s L&T Hoetika administratīvā direktore Indra Petrēvica. Viņa izteica prieku par to, ka aizvien vairāk tiek runāts par tādu tēmu, kā atkritumu savākšana, šķirošana un atbildību par to, kas notiek ar sadzīves priekšmetiem pēc tam, kad tiem kļūst mums nederīgi. Lai būtu draudzīgs pret vidi, pirmkārt ir jāšķiro atkritumi, ir ikdienā jāizvēlas videi draudzīgāki iepakojumi un preces. Taču to visveiksmīgāk var iemācīties no mazotnes, uzsvēra I.Petrēvica. "L&T Hoetikas” pārstāves teiktajam pievienojās arī atkritumu apsaimniekošanas asociācijas vadītājs Armands Nilokajevs.

Grāmatas autores - Velga Vilciņa un Sandra Urtāne, māksliniece- Anita Savicka.

Grāmatu "Draudzēsimies!" var aplūkot uzklikšķinot uz zemāk norādītajiem uzskaitījumiem:

 

Darba burtnīca grāmatai "Draudzēsimies!"

Grāmatai "Draudzēsimies!" ir pievienota arī darba burtnīca, kurā bērni var modelēt situācijas un veidot savu skatījumu par to, kas patiesībā rada atkritumus, kas jādara, lai to būtu mazāk? Darba burtnīcā ir dažādi aizraujoši uzdevumi un spēles: jāatmin krustvārdu mīkla, jāizgriež kartītes, uz kurām attēloti dažādi sadzīves atkritumi un tās sašķirojot, jāievieto atbilstošajos atkritumu konteineru lauciņos. Var uzzināt, kā no izlietota jogurta trauciņa izgatavot neparastu podiņu puķu stādam, bet no kurpju kārbas "kaķi”, kas pieskata dažādas sīkas sadzīves lietas, lai tās nepazustu. Ir arī citas idejas un padomi, kā it kā ārā metamas lietas pārvērst par derīgiem un interesantiem priekšmetiem. Darba burtnīca kopā ar grāmatu ir lielisks materiāls, ko skolotāji var izmantot mācību stundās, kas veltītas vides tēmām.

Burtnīca grāmatai "Draudzēsimies!"