Apbalvo “Zaļā josta” skolu un pirmsskolas mācību iestāžu konkursu “Tu vari izglābt...” un “Būsim atbildīgi!” uzvarētājus

Sestdien, 21.maijā Mežaparkā Meža dienu 2011 svētku ietvaros notika “Zaļā josta” organizēto skolu makulatūras vākšanas konkursa “Tu vari izglābt…” un izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Būsim atbildīgi!” dalībnieku apbalvošana.

Jau devīto gadu “Zaļā josta” ar aicinājumu izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi un dabas resursu saudzēšanu visas Latvijas mērogā rīko dažādus konkursus, seminārus, talkas, izdod grāmatas un dažādus informatīvos materiālus, kā arī veic citas aktivitātes vides izglītības jomā, kas vienmēr guvušas lielu interesi. Šajā mācību gadā “Zaļā josta” izsludinātajos konkursos skolu un pirmsskolas iestāžu atsaucība bija neredzēti liela. Konkursos kopumā piedalījās 487 izglītības iestādes no visas Latvijas. Makulatūras vākšanas konkursā “Tu vari izglābt...” piedalījās 279 izglītības iestādes no dažādiem Latvijas novadiem, kopā savācot 908,719 tonnas makulatūras. Savukārt bateriju vākšanas konkursā “Būsim atbildīgi!” piedalījās 208 izglītības iestādes no visas Latvijas, kopā savācot vairāk kā 12 tonnas izlietoto bateriju.

Konkursu labie rezultāti un lielā atsaucība parāda, ka Latvijas iedzīvotāji, īpaši skolēni, rūpējas par Latvijas dabas un vides saglabāšanu. Sevišķs prieks ir par pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kas šogad konkursā piedalījās aktīvāk nekā citus gadus.

Abu konkursu mērķis bija mudināt skolēnus, šķirojot atkritumus un dodot tiem otru dzīvi taupot dabas resursus, pašiem rūpēties par vidi sev apkārt un mācīt to darīt arī citus.

Saules un labi padarīta darba prieka lutināti, “Zaļā josta” konkursu noslēguma Lielie svētki Mežaparkā pulcēja vairāk nekā 2000 skolu un pirmsskolas iestāžu audzēkņus, skolotājus un vecākus no visas Latvijas. Dalībniekus uzrunāt un sveikt bija ieradies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, kā arī īpašie viesi – mūziķi: Aija Andrejeva, Jānis Stībelis un grupa “Triānas parks” un “Zaļā josta” palīgs visos darbos Ezītis Jostiņš.

Aktīvākās skolas, skolotāji un individuālie audzēkņi saņēma vērtīgas balvas no konkursu rīkotājiem un atbalstītājiem: “Zaļā josta”, A/S “Latvijas valsts meži”, SIA Papīrfabrika “Līgatne”, A/S “BAO”, SIA “Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana”, Dabas vides estētikas studija “Dabas Vēstniecība”, Rīgas Zooloģiskais dārzs, ūdenssporta un aktīvas atpūtas parks “Mežaparks Marina” un piedzīvojumu parka “Mežakaķis”. Īpašas veicināšanas balvas no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa saņēma paši mazākie – aktīvākās pirmsskolas un sākumskolas mācību iestādes.

Makulatūras vākšanas konkursā “Tu vari izglābt...” uzvarētāju vietu sadalījums pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu skolēnu:

1. vieta – Grobiņas pagasta sākumskola uz vienu skolēnu savākti 289,3 kg makulatūras, kopā 10,7 tonnas;
2. vieta – Jaunmuižas pamatskola uz vienu skolēnu savākti 166,6 kg makulatūras, kopā 5 tonnas;
3. vieta – Dzērves pamatskola uz vienu skolēnu savākti 116,4 kg makulatūras, kopā 13,5 tonnas.

Uzvarētāju vietu sadalījums pēc savāktā makulatūras daudzuma jeb apjoma skolā:

1. vieta – Pumpuru vidusskola 23,567 makulatūras tonnas;
2. vieta – Rīgas Centra Humanitārā vidusskola 20,785 tonnas;
3. vieta – Zilupes vidusskola 18,919 tonnas.

Bateriju vākšanas konkursā “Būsim atbildīgi!” uzvarētāju vietu sadalījums pēc savāktā izlietoto bateriju daudzuma uz vienu audzēkni:

1. vieta – Dikļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Cielaviņa” – 8,321 kg izlietoto bateriju uz vienu audzēkni, kopā 507,6 kg;
2. vieta – Brocēnu novada Gaiķu pamatskola – 5,462 kg bateriju uz vienu audzēkni, kopā 355 kg;
3. vieta – Ramatas sākumskola – 3,476 kg bateriju uz vienu audzēkni, kopā 100,8 kg.

Uzvarētāju vietu sadalījums pēc savāktā izlietoto bateriju daudzuma skolā:

1. vieta – Ogres pamatskola 718,38 kg;
2. vieta – Pumpuru vidusskola 498, 6 kg;
3. vieta – Liepājas Centra pamatskola 435 kg.

“Zaļā josta” izsaka lielu pateicību ikvienam konkursu dalībniekam – viņu skolotājiem, audzinātājiem, vecākiem, kā arī konkursu sadarbības partneriem un atbalstītājiem: SIA Papīrfabrika “Līgatne”, A/S “BAO”, SIA “Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana”, SIA “DPD Latvija”, A/S “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, “Valsts Izglītības satura centrs” un cer uz tikpat lielu atsaucību “Zaļā josta” rīkotajos konkursos un citās aktivitātēs arī nākotnē, tādējādi veicinot rūpēties par tīras Latvijas saglabāšanu ik dienu, ne tikai Lielās talkas laikā.

Strādāsim kopā – tīrākai, skaistākai un zaļākai Latvijai – apvīsim Latviju ar Zaļu jostu!

Uzziņai:

Makulatūras vākšanas konkursa “Tu vari izglābt...” mērķis bija padziļināt skolēnos izpratni, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu produktu izgatavošanā, rezultātā samazinot aizvien pieaugošos atkritumu apjomus, padarot tīrāku un zaļāku apkārtējo vidi.

40% no visiem sadzīves atkritumiem ir papīrs (avīzes, grāmatas, biroja papīrs, iesaiņojuma papīrs, kartona kastes u.c.). Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Izlietotais papīrs un kartona iepakojums ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots papīrfabrikai, gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu. Turklāt otrreizējai papīra pārstrādei nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no koksnes. Pārstrādājot papīru samazinām klimatu izmaiņu veicinošo gāzu, kā CO2 – apmēram par 900 g/kg, N02, SO2 emisiju gaisā, ūdens piesārņošanu ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām. Arī Izgāztuves aizņem lielas zemes platības.

Konkursa “Tu vari izglābt...” ietvaros savākto makulatūru Papīrfabrika “Līgatne” nogādāja uz savu uzņēmumu pārstrādei tepat Latvijā. Katra tonna makulatūras no izciršanas izglābj vidēji 14-18 kokus, kas auguši gadu desmitiem.

Konkursa “Tu vari izglābt...” ieguvēji ir pilnīgi visi dalībnieki, jo ikviena skola par katru savāktās makulatūras tonnu saņems 5 kg Papīrfabrikā “Līgatne” ražotu otrreizēji pārstrādātu zīmēšanas papīru.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Būsim atbildīgi!” mērķis bija attīstīt skolēnos izpratni, ka katrs no mums ar pareizu rīcību ikdienā var samazināt vides piesārņošanu ar pašu radītiem atkritumiem, veicinot dažādu resursu efektīvu lietošanu un pārstrādi kā skolā, tā ģimenē.

Ja izlietotās baterijas netiek savāktas atsevišķi un nodotas drošai uzglabāšanai vai pārstrādei, tad piesārņojošās vielas nonāk apkārtējā vidē (arī no sadzīves atkritumu izgāztuvēm). Rezultātā smagie metāli, ko satur baterijas piesārņo augsni un apkārtējo vidi. Var notikt arī dzeramā ūdens piesārņošana un šo vielu uzkrāšanās augos un dzīvnieku organismos. Tālāk šīs vielas nonāk arī pārtikas produktos, kas savukārt uzkrājas cilvēku organismos un kļūst bīstami veselībai.

Latvijā katru gadu tirdzniecībā tiek ievestas apmēram 500 tonnas bateriju no, kurām savāktas tiek tikai aptuveni 100 tonnas. Jautājums, kur paliek pārējās? Vai varam būt droši, ka tās lielā vairumā nenonāk apkārtējā vidē? Tāpēc “Zaļā josta” un pārējie konkursa rīkotāji, izsludinot šo konkursu cerēja uz skolu aktivitāti tādējādi samazinātu to bateriju apjomus, kas netiek savākti un nodoti pārstrādei.