Aizvadīta "Viena diena drošībai" Līvānos stāstot par bīstamajiem atkritumiem

Ceturtdien, 20. septembrī, vairāk nekā 220 Līvānu novada 3. un 4. klašu audzēkņi piedalījās bērnu drošības izglītības pasākumā “Viena diena drošībai”, ko organizēja AS “Sadales tīkls”. Pasākumā  bērni atraktīvā un viegli saprotamā veidā iepazinās ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem. “Zaļā josta” speciālisti pasākumā aktualizēja sadzīves bīstamo atkritumu tematiku.

Atsaucoties AS “Sadales tīkls” iniciatīvai, pasākumā piedalījās un par dažādiem sadzīves drošības aspektiem stāstīja arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Banka, kā arī uzņēmumi “Latvijas Dzelzceļš”, “Zaļā josta” un “GASO”.

Īpašs kontrolpunkts tika veltīts bīstamo atkritumu tematikai. Tajā “Zaļā josta” eksperti informēja par sadzīves bīstamajiem atkritumiem, to marķējumiem, kā arī pareizu rīcību ar bīstamajiem atkritumiem.

Audzēkņiem būtu jāapzinās, ka daļa skolas ikdienas atkritumu var būt bīstami. Tādi veidojas skolas ķīmijas klasē, saimnieciskajā darbībā, kā, piemēram, sadzīves ķīmija - tīrīšanas līdzekļi, līmes, krāsas, u.c. Bīstami ir arī medicīnas atkritumi - zāļu atlikumi, dzīvsudraba termometri, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, izlietotās baterijas un akumulatori, dienas gaismas lampas, u.c.  Bīstamie atkritumi ir jāuzglabā speciāli iekārtotā telpā vai tās daļā, kas ir slēgta. Mazgabarīta bīstamie atkritumi jāievieto iepakojumā ar atbilstošu uzrakstu, norādot atkritumu veidu. Bīstamie atkritumi nododami tikai bīstamo atkritumu apsaimniekojošam uzņēmumam vai arī nogādājami bīstamo atkritumu savākšanas laukumā.

Atkritumu bīstamību nosaka atkritumu sastāvā esošo bīstamo vielu īpašības un to daudzums, piemēram, toksiskas, kaitīgas, kodīgas, uzliesmojošas, sprāgstošas, bīstamas videi utt.

Šādi sadzīves bīstamie atkritumi rodas arī mājās un to sastāvā esošajām ķīmiskajām vielām var būt dažāda ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi. Lai informētu iedzīvotājus par preču bīstamību, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas un ķīmiskos maisījumus, uz iepakojuma etiķetē jānorāda informācija par iespējamiem riskiem un piesardzības pasākumiem, tādējādi nenodarot kaitējumu savai vai citu veselībai, kā arī apkārtējai videi.

Pasākums audzēkņiem tika izveidots kontrolpunktu formā. Katrai klasei bija jāapmeklē 12 kontrolpunkti. Ierodoties uz pasākumu, visas klašu grupas saņēma īpašu lapu, kurā bija jāsavāc speciālas atzīmes no katra uzņēmuma vai organizācijas stenda par noklausīto drošības prezentāciju. Tās klases, kas bija savākušas visas atzīmes, dienas noslēgumā tika aicinātas apmeklēt īpašu “Pasaku nama” koncertu Līvānu novada Kultūras centrā.